Shopping as a Holiday: Slavia Jewelry Stores

27 Ноября 2017

We invite you to Tax Free Shopping at Slavia Jewelry Stores:
Minsk
Pobeditelej ave. 65-1 Zamok Mall and Mstislavtsa str. 11 Dana Mall

Baranovichi
Lenina str. 9

Mogilev
Pushkinskij ave. 24 and Leninskaia str. 32

Vitebsk
Stroitelej ave. 15V

Polotsk
Vilniusskoe highway 1

Brest
Sovetskaia str. 91

Enjoy your shopping!!!